Jaarverslag 2020

Het zal geen verwondering wekken dat ook bij ons het jaar in het teken van corona heeft gestaan. Het heeft het werk in India danig parten gespeeld, in het bijzonder door de vaak ondoordachte maatregelen van de Indiase overheid. Vooral op plaatselijk niveau was dat waarneembaar. Dit alles heeft ertoe geleid dat veel mensen zijn overleden door honger en ontbering, méér dan door de pandemie.

De Indiase regering wordt gevormd door de Bharatiya Janata Party (BJP) onder leiding van premier Rajendra Modi. Haar streven is het verheffen van de Hindoe-religie tot de enig toegestane religie in het land. Vooral de Islam en het Christendom hebben eronder te lijden, en regelmatig worden maatregelen genomen om hun bewegingsvrijheid te beperken. Een vérgaande maatregel is het aanpassen van de Foreign Contribution & Regulation Act (FCRA). Die zou eind september met onmiddellijke ingang in werking treden, maar na grote druk is het uitgesteld tot 31 maart 2021. Ons werk in OD is FCRA erkend; dat in AP niet. Er wordt hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, vooralsnog met weinig succes.

Andaman and Nicobar islands
Andaman and Nicobar islands

Er zijn twee kleine Christelijke NGO’s in India die we mee hebben laten delen in de corona support: Faith & Deed Ministries in Eluru (AP) en het werk van pastor James Pandian op de Andaman & Nicobar Islands. Daar ondersteunen we tevens drie pastors.

Andhra Pradesh

De lockdown in AP is meer te vergelijken met een lockup: gedurende meerdere maanden was het niet toegestaan je huis te verlaten, behalve een paar uur in de ochtend om boodschappen te doen. Het maatschappelijke en economische leven lag vrijwel stil, met als gevolg dat het overgrote deel van de bevolking in grote armoede kwam te verkeren. Ook voor ons kindertehuis in Chintapalli heeft het grote gevolgen gehad. Hoewel de kinderen als gezin samenleven, werd ons opgedragen de kinderen in situ te spreiden, zodat we ze op verschillende plekken in het gemeenschapsgebouw hebben ondergebracht. De kinderen mochten maandenlang (!) niet buiten spelen, zelfs niet op ons eigen terrein – en dat voor 22 kinderen!

Voedseldistributie bedelaarskamp
Voedseldistributie bedelaarskamp
Bijbelschool in Dasamanthapur
Bijbelschool in Dasamanthapur

Een andere maatregel was, dat ons werd opgedragen de kinderen terug te sturen naar hun ouders of families. Het heeft overtuigingskracht gekost om de controleurs het verschil uit te leggen tussen een ‘hostel’ en een ‘home’, waarna de kinderen mochten blijven. De overheid droeg ons op de kinderen aan te melden voor online onderwijs. Toen de benodigde tablets waren aangeschaft bleek het niet door te gaan: de meeste Indiërs wonen in dorpen zonder internetverbinding of elektriciteit, terwijl ouders niet in staat zijn de kinderen te helpen. Het plan is in heel India een vroege dood gestorven: 70% van de kinderen heeft geen toegang tot internet, en alle scholen blijven gesloten! Onze manager gaat nu zelf het onderwijs ter hand nemen, en gaat de kinderen ook Engels leren.

We hebben eveneens een kindertehuis in Gajuwaka, met 18 kinderen, en daar hebben we met identieke problemen te maken. In de straat waar de kinderen wonen werd één coronageval waargenomen, waarop de autoriteiten in paniek hebben besloten dat de kinderen moesten worden geëvacueerd. We hebben ze ondergebracht in ons gemeenschapsgebouw in Veeluparthi, Online onderwijs kon hier via mobieltjes wel plaatsvinden. We brengen de kinderen zo snel mogelijk terug, zodat ze weer deel kunnen nemen aan traditioneel onderwijs zodra dat weer mogelijk is. Afgezien van alle onzekerheid en onrust die dit alles teweegbrengt, maken de kinderen het goed.

Doopplechtigheid
Doopplechtigheid

Het werk van onze 48 pastors – we noemen ze nu social workers – en de honderden die bij ons afgestudeerd zijn gaat door. De bijbelscholen (130 leerlingen) konden doorgaan. Elke twee weken krijgen we van onze over-all manager in AP een verslag, waarin ze een paar social workers interviewt en / of bezoekt. We hebben financieel bijgedragen aan de bouw van enkele community centers. Ondanks beperkingen wordt er hard gewerkt, en worden velen gedoopt.

Onze naaischolen in Sanikulova, Vepada en Gudam hebben hun onderwijsprogramma voort kunnen zetten. Officieel worden hier 105 dames opgeleid tot gediplomeerd naaister, maar het werkelijke aantal ligt hoger: als ‘bijvangst’ wordt ook andere vrouwen de naaikunst bijgebracht.

Onze manager is een jonge vrouw van 18 jaar die er nu alleen voor staat, omdat haar vader vorig jaar plotseling is overleden. We stimuleren haar om online lessen (Zac Poonen, maar ook ‘We Train Leaders’ van LMC) te volgen. Zodra de situatie het toelaat, zullen we haar naar een grote stad in India of naar het buitenland sturen voor verdere training. Dat zal een grote stap zijn: ze is zelden verder dan 50km van haar dorp geweest.W

Odisha

In deze staat hebben de autoriteiten in oktober besloten de handdoek in de ring te gooien: een langere lockdown was niet meer te verantwoorden. Het betekent dat er geen reisbeperkingen meer zijn, en dat alles zijn gewone gang gaat – met uitzondering van het onderwijs. Dit alles onder het mom dat corona vrijwel is uitgebannen – natuurlijk! We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan met de bouw van twee community centers, in Ekdeli en Tantarlaghat. Dat brengt het totaal nu op vier stuks.

Naaischool Vepada
Naaischool Vepada

Het onderwijs aan de twee bijbelscholen (90 studenten) is zonder noemenswaardige onderbreking gecontinueerd, evenals het basisonderwijs aan de circa 500 kinderen in acht dorpen. Mini-bibliotheken en schoolinventaris is inmiddels aangeschaft.

De lockdown heeft verreikende gevolgen gehad voor de toch al extreem arme bevolking. Misschien wel het zwaarst getroffen waren de circa 400 bewoners (110 onderkomens) van het bedelaarskamp. De overheid heeft hier en daar wat hulp geboden in de vorm van levensmiddelen, maar de bedelaars werden daarvan uitgesloten: ‘iedereen weet dat het toch maar christenen zijn!’. Gelukkig hebben wij ze kunnen helpen, en ruimhartiger dan de overheid zou hebben gedaan. Hetzelfde gold het lepradorp. Alle (!) inwoners zijn christenen, en de overheid bood ze alle hulp aan die ze wensten onder voorwaarde dat ze terug zouden keren naar de Hindoe-wortels van India – wat ze hebben geweigerd.

Plannen voor de toekomst

Onze werkgebieden in zowel AP als OD kunnen als ‘remote’ worden beschouwd, maar OD spant toch wel de kroon. We zijn werkzaam onder de Khonds, een Frontier People’s Group, een van de vele FPG’s in India. We hebben er ongeveer 160 ‘social workers’ opgeleid. Deze werkers zijn zeer vruchtbaar. Volgens recente gegevens zijn de afgelopen jaren >6.000 mensen Christen geworden, maar er zijn er tallozen waarvan wij het niet weten. Onze social workers zijn nu niet langer in staat geld te verdienen voor hun gezinnen, met als gevolg dat die afhankelijk zijn van het inkomen van de echtgenote – die de helft van het inkomen van een man verdient. Er is grote behoefte aan financiële steun voor deze werkers. Met € 50 per maand is een heel gezin geholpen. Daarnaast is er behoefte aan het bouwen van community centers met leermiddelen voor basisonderwijs aan kinderen.

We werken eraan om hiervoor steun te krijgen.

Werk en inkomen in Andhra Pradesh

Overige informatie

Het vorig jaar maakten we gewag van ons streven ons werk gedeeltelijk zelfvoorzienend te maken. Dat vergt nogal wat voorbereiding, maar corona heeft ons belemmerd dat in 2020 te concretiseren. Datzelfde geldt voor onze plannen een ambachtsschool op te richten in Chintapalli.

We ondersteunen 15 pastors, werkzaam in Bhutan en Tibet met een geringe maandelijkse bijdrage, en in de aanschaf van Bijbels en ander onderwijsmateriaal.

Gastenverblijf

Ons gastenverblijf in Hoenderloo staat ten dienste van werkers in Gods koninkrijk die kortstondig verblijf behoeven. Door corona was de bezettingsgraad aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Het betrof 60 overnachtingen; gerekend naar het aantal personen dat heeft overnacht komen we uit op 192 overnachtingen. We hebben werkers uit Spanje en Hong Kong mogen ontvangen.

Steun een van onze projecten:

“Adopteer een kind” project

“Pastor Sponsor Plan”