Home

Over De Vaste Burcht

Stichting “De Vaste Burcht” is een christelijke organisatie, gesticht in 1980 uit particulier initiatief. Het doel is het lot van de verdrukten, de behoeftige medemens, de wezen en weduwen te verlichten; gemeenschapscentra te bouwen, christelijke gemeenschappen te ondersteunen en het evangelie van Jezus Christus te verbreiden.

In principe is de wereld ons werkterrein, maar in de loop der tijd is de nadruk komen te liggen op India. We werken met name in de dichtbeboste jungle van Andhra Pradesh en Odisha, onder andere onder de Khond bevolking. Om het kort samen te vatten: we komen in gebieden waar anderen het laten afweten. We hebben verschillende kindertehuizen, een leprakamp, en geven basaal onderwijs aan honderden kinderen in acht dorpen. We bouwen gemeenschapscentra, hebben een aantal naaischolen, betalen bescheiden salarissen aan “blote voetenvoorgangers” in de rimboe en geven daar leiding aan een aantal bijbelscholen.

cyclists

Steun een van onze projecten:

“Adopteer een kind” project

“Pastor Sponsor Plan”