Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

Saldo Rekening courant
€   55.409,55
Voorziening auto’s 4e jaar
24.000,00
Conto separato gebedshuis
2.921,30
Voorziening motorfietsen
4.000,00
Conto separato India
30.213,17
Voorziening basisonderwijs
6.000,00
 
 
Voorziening naaischolen
3.000,00
 
 
Voorziening bijbelscholen OD
12.000,00
 
 
Voorziening bijbelscholen AP
4.500,00
 
 
Conto separato gebedshuis
2.921,30
 
 
Conto separato India
30.213,17
 
 
Eigen vermogen
1.909,55
 
 
 
 
TOTAAL (EURO)
88.544,02
TOTAAL (EURO)
88.544,02

Toelichting op de balans

  • Banksaldi. De stichting gebruikt drie rekeningen-courant. Er zijn geen andere rekeningen.
  • Voorziening auto’s. We hebben drie SUV’s in bedrijf: twee Mahinda TUV300, en een Xylo. De auto’s zijn eind 2017 aangeschaft en de nieuwprijs bedraagt € 44.000.
  • Voorziening motorfietsen. We hebben vier motorfietsen (motor bikes) in bedrijf.
  • Voorziening basisonderwijs. Dit is bestemd voor scholenbouw en leermiddelen t.b.v. kinderen in acht dorpen.
  • Voorziening naaischolen. Vooruit ontvangen bijdragen
  • Voorziening Bijbelscholen OD Dit betreft de vooruit ontvangen bedragen voor onderwijs in het 1e halfjaar 2021 aan twee scholen.
  • Voorziening Bijbelscholen AP Voorschot onderwijs aan één bijbelschool
  • Conto separato gebedshuis. Ten behoeve van het Interkerkelijk Apeldoorns Gebedshuis. Uitsluitend DVB-gemachtigden hebben toegang tot de rekening.
  • Conto separato India. Gematerialiseerde toezeggingen ten behoeve van een ambachtsschool en een onderneming ter ondersteuning van het kindertehuis in Chintapalli. Uitsluitend DVB-gemachtigden hebben toegang tot de rekening.

Exploitatierekening 2020

Omschrijving
Uitgaven
Inkomsten
Saldi
€   55.409,55
24.940,81
Algemeen
-497,54
120.932,51
Leprakamp
10.981,97
10.150,00
Kindertehuis Chintapalli
14.384,92
10.619,08
Mission Andhra Pradesh
89.979,26
29.034,58
Mission Odisha
30.063,56
24.245,00
Kindertehuis Maduthuru
14.513,67
9.182,70
Giften < € 500
2.850,00
Giften > € 500
12.359,99
Diversen
763,59
Reiskosten binnenland
1.250,00
Kantoorkosten
1.748,63
125,00
Wervingskosten
3.034,55
1.000,00
Rente/bankkosten
205,35
Kosten gastenverblijf
1.662,59
Kosten jubileumuitgave
1.425,60
250,00
Notariskosten
337,52
Coronahulp
38.592,43
45.545,75
Bijbelschool Odisha
13.360,38
24.000,00
Faith & Deed Ministries, Eluru
4.758,08
Pandian, Chintapalli
3.572,33
731,00
   
TOTAAL (EURO)
300.756,43
300.756,43

Hoenderloo, 5 februari 2021

C J Evenblij,L G Eland,A J Tijman,
VoorzitterPenningmeesterSecretaris