Odisha

In Koraput en Nabarangpur ondersteunen we “blote voeten” voorgangers en bouwen we gemeenschapscentra.

Waaruit bestaat ons werk in Odisha

Ons werkgebied ligt in twee van de dertig districten in Odisha, te weten Koraput en Nabarangpur. In beide districten ondersteunen we “blote voeten” voorgangers met een bescheiden inkomen, en bouwen we gemeenschapscentra – tot nu toe ongeveer 20. Vroeger noemden we deze gebouwen ‘kerken’, maar we willen er zijn voor de gehele bevolking, vandaar de naamswijziging.

We hebben een leprakamp opgezet waar 57 mensen zijn gehuisvest, en hebben alle leprozen in en om de stad Nabarangpur uitgenodigd om bij ons te komen wonen. We bieden volledige verzorging aan. We hebben huizen voor ze gebouwd, zorgen voor drie maaltijden per dag en hebben een bron laten boren. We geven ze zeep, wasmiddelen en kerosine, voorzien in basale medische zorg en ter gelegenheid van Kerstfeest krijgen de bewoners nieuwe kleren.

Kerkdienst in het bedelaarskamp.
Gemeenschapscentrum in Baghlomti.

We komen al geruime tijd in het bedelaarskamp van Nabarangpur. We besteden veel aandacht aan met name de jonge mensen in het dorp. We proberen ze ertoe aan te zetten een beroep te leren, en onderwijzen ze in het christelijk geloof. Vrijwel alle 300+ bewoners zijn christen geworden.  Belangrijk is, dat we elke middag voor de kinderen “kinderkerkdienst” hebben. Aangezien de kinderen niet naar school gaan, is het niet alleen een nuttige, maar ook een leuke tijdsbesteding voor ze.

Pastors school in Deomali.
Remote Area in Odisha.

Pastors opleiding en basisonderwijs

Een belangrijke activiteit is het trainen van pastors. Dat gebeurt in een tweejarige opleiding, gedurende drie dagen in de week. We hebben inmiddels meer dan 400 pastors opgeleid – of in opleiding, en de leerlingen komen allemaal uit het werkgebied. Ze spreken de inheemse talen (voornamelijk Kui en Kuvi), en zijn vertrouwd met de omgeving en de gebruiken. Dat is van groot belang, omdat de bewoners heel afstandelijk zijn jegens buitenstaanders.

Er zijn heel wat dorpen waar niemand kan lezen of schrijven, en we zijn begonnen de kinderen elementair onderwijs te geven: lezen, schrijven en rekenen. Dat doen we nu in acht dorpen, en we onderwijzen zo’n 500 kinderen. Aangezien er geen gebouwen staan die voor onderwijs geschikt zijn, starten we in 2022 een bouwprogramma voor meer gemeenschapscentra.

Vandaag zijn er 60 kinderen aanwezig.
Vandaag zijn er 60 kinderen aanwezig.

Steun een van onze projecten:

“Adopteer een kind” project

“Pastor Sponsor Plan”